Ο καρπός της ελιάς,φωτογραφία Εύης Οικονομίδου

Κατηγορίες ελαιολάδων, ποιοτική εκτίμηση

   Με την τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου να έχει εκτοξευθεί σε πολύ υψηλές τιμές, οι περιπτώσεις νοθείας και παραπλάνησης έχουν αντίστοιχα πολλαπλασιαστεί.
   Δεδομένης και της πολύ μικρής παραγωγής πανευρωπαιϊκά εξαιτίας της ξηρασίας, καταστροφικών πυρκαγιών κλπ, πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου η στροφή προς ένα χαμηλότερης ποιότητας ελαιόλαδο είναι απαραίτητη.
   Τα προηγούμενα χρόνια η υψηλή παραγωγή καλής ποιότητας σε καλή τιμή ελαιόλαδου, είχε εντείνει τον ανταγωνισμό για να ξεχωρίσουν εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ισχυριζόμενα διάφορα χαρακτηριστικά ανωτερότητας (γεύση, φαινολικό περιεχόμενο, βιολογική παραγωγή κλπ).
   Εδώ θα παρουσιάσουμε τα ταπεινότερα αλλά κατάλληλα προς κατανάλωση λάδια τα οποία μπορεί να βρει κάποιος σε χαμηλότερες τιμές, όπου ο παραγωγός απλά υποχρεούται να δηλώνει σαφώς την κατηγορία στην οποία ανήκουν μαζί με τα σχετικά χαρακτηριστικά.
   Φυσικά πρώτο στην ποιότητα είναι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Αμέσως ακολουθεί το παρθένο ελαιόλαδο με κάπως μεγαλύτερη οξύτητα και μικρές διαφοροποιήσεις στις παραμέτρους της κατηγορίας του. Παραμένει ένα καλής ποιότητας ελαιόλαδο το οποίο προσφέρει αρκετά από τα θετικά χαρακτηριστικά της κατανάλωσης ελαιολάδου, έναντι άλλων φυτικών λιπαρών και γενικότερα λιπαρών υλών. Τόσο το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, όσο και το παρθένο ελαιόλαδο προκύπτουν αποκλειστικά από ελιές και παραλαμβάνονται μόνο με μηχανικές μεθόδους (ψυχρή έκθλιψη) του ελαιοκαρπού.
   Η επόμενη κατηγορία ανήκει στα εξευγενισμένα ελαιόλαδα. Η διαφοροποίηση εδώ είναι στον τρόπο παραλαβής του ελαίου από την ελιά, περιλαμβάνει και διαδικασίες εκχύλισης με διαλύτες και περαιτέρω επεξεργασία. Είναι χαμηλότερης ποιότητας σε χαρακτηριστικά αλλά παραμένει βρώσιμο και κατάλληλο προς χρήση στο μαγείρεμα, τηγάνισμα κλπ. Τα εξευγενισμένα ελαιόλαδα που πωλούνται στην αγορά πρέπει να είναι υποχρεωτικά μίγματα με παρθένα ελαιόλαδα και να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και την ανάλογη σήμανση.
   Η τελευταία κατηγορία που μπορεί να πωλείται είναι το πυρηνέλαιο και πρέπει να είναι μίγμα εξευγενισμένου πυρηνελάιου με άλλα ελαιόλαδα (παρθένα ή και εξαιρετικά παρθένα, αλλά όχι εξευγενισμένα). Πρόκειται μεν για λάδι χαμηλής οξύτητας αλλά με σημαντικές διαφορές στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Το πυρηνέλαιο προκύπτει από την περαιτέρω κατεργασία του ελαιοπυρήνα. Είναι βρώσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό στο μαγείρεμα. Έχει και αυτό συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται και να φέρει και την κατάλληλη σήμανση.
   Σε κάθε περίπτωση και κατηγορία πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές της νομοθεσίας και να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση ώστε να γνωρίζει και ο καταναλωτής τι προμηθεύεται.
   Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται οι επίσημοι έλεγχοι στην παραγωγή που κυκλοφορεί, ενώ ο καταναλωτής μπορεί πάντα να εμπιστευθεί την γνωμάτευση ενός αξιόπιστου ιδιωτικού εργαστηρίου για την αξιολόγηση του ελαιόλαδου που θέλει να προμηθευτεί.

Comments are closed.