ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω.

22 Μαρτίου – Παγκόσμια ημέρα νερού

   Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία από τους διεθνείς οργανισμούς όπως η UNICEF και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO), πρόσβαση σε πόσιμο νερό τακτικά ελεγχόμενο και υπό συστηματική διαχείριση έχει περίπου το 75% του πληθυσμού παγκοσμίως.
   Η πρόσβαση σε ασφαλές νερό είναι μια βασικότατη ανάγκη και ανθρώπινο δικαίωμα.
   Στην Ελλάδα και ειδικά στην ακριτική Δωδεκάνησο έχουμε μεν πόσιμο νερό καλής ποιότητας σε αρκετά μέρη, αλλά όχι σε όλα. Ακόμα μέρη της Ρόδου έχουν υφάλμυρο νερό, αρκετά από τα μικρότερα νησιά επίσης. Η επάρκεια είναι περιορισμένη και μέχρι σήμερα λαμβάνονται περιορισμένα μέτρα για την διαχείρισή και διαφύλαξή του.
   Αυτή τη στιγμή ανοίγει πάλι η συζήτηση για τη διαχείριση του νερού, αλλά και τη βιωσιμότητα του πόρου αυτού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η διαχείριση του νερού να γίνει με πλήρη διαφάνεια, και να ληφθούν δραστικά μέτρα για την επάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη και την ποιότητα ζωής των ντόπιων όπως και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Να υπάρχουν στοιχεία ποιότητας συνεχώς διαθέσιμα στους πολίτες. Σύμφωνα με όσα ελέχθησαν στη Βουλή πρόσφατα, μόλις το 38% των ΔΕΥΑ αναρτά τα στοιχεία που οφείλει και δε γνωρίζουμε καν αν μετρούν συστηματικά την ποιότητα του νερού που παρέχουν…”
   Η διακηρυχθείσα πρόθεση δημιουργίας μιας ρυθμιστικής αρχής είναι στη σωστή κατεύθυνση αρκεί να υπάρξει ουσιαστική εφαρμογή.
   Η παρούσα κατάσταση χρειάζεται σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα διαχείρισης και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων που σίγουρα θα έρθουν.
   Η συμμετοχή της γνήσιας ιδιωτικής επιχειρηματικότητας θα ήταν οπωσδήποτε πολλαπλά χρήσιμη.

Comments are closed.