Ελεγχοι – Δοκιμές – Τεστ!

Ελεγχοι – Δοκιμές – Τεστ! Λέξεις πολυχρησιμοποιημένες τελευταία
Επίσημοι Ελεγχοι – οι έλεγχοι – δοκιμές – τεστ των αρμοδίων υπηρεσιών, συστηματικοί, τακτικοί, διαφανείς, για διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τη Νομοθεσία, ή κατόπιν καταγγελιών, για επιβολή τυχόν κυρώσεων και με σεβασμό προς τα δικαιώματα των ελεγχόμενων”
Αυτοέλεγχοι – οι έλεγχοι – δοκιμές – τεστ που γίνονται από πλευράς επιχειρήσεων για τη βελτίωση της Ποιότητας με τις τυχόν αναγκαίες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες, τεκμηρίωση της συμμόρφωσης προς τη Νομοθεσία, και διαφύλαξη των δικαιωμάτων-τους”
Ερευνα – Εφαρμοσμένη: Πραγματοποιούνται δοκιμές – τεστ για ανακάλυψη – εφεύρεση νέων μεθόδων παραγωγής, υλικών, διαδικασιών, προς όφελος των επιχειρήσεων ή ευρύτερα της Κοινωνίας”.
Ερευνα – Θεωρητική – Πραγματοποιούνται δοκιμές – τεστ για χάρη της Εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Κάποιες, αρκετές φορές, μπορεί να οδηγήσουν και σε πρακτικά, οφέλιμα αποτελέσματα…”

Ολες αυτές οι δραστηριότητες, έχουν συγκεκριμένα κίνητρα και διαδικασίες. Δεν ταυτίζονται. Αν αυτό δεν γίνεται σεβαστό και αντιληπτό, τότε υπάρχουν αρνητικές παρενέργειες, καταντούν “παιγνίδια” στα χέρια ανεύθυνων συχνά, ή σπατάλη πόρων και χρόνου των επιστημόνων και της Οικονομίας της Επιστήμης και της Κοινωνίας.
Tags: No tags

Comments are closed.