ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2020

Η τουριστική περίοδος 2019 βρίσκεται στο κλείσιμό της, εμείς όμως προετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για το 2020. Προγραμματίζουμε επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις προσωπικού, αλλά και ενημερωτικές ημερίδες για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας!

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020: ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ  H.A.C.C.P.

 • Υγιεινή Τροφίμων, Μελέτη – Εφαρμογή H.A.C.C.P.,
 • Μικροβιολογικές προδιαγραφές,
 • Έλεγχοι Τροφίμων – Επίσημοι / Αυτοέλεγχοι,
 • Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, (Ε.Φ.Ε.Τ.) / Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, (E.F.S.A.),
 • Υγιεινή & Ασφάλεια – Συστήματα Ποιότητας,
 • Συζήτηση & ερμηνεία συμβάντων, επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών,  εργαστηριακών δοκιμών. (Όχι ονομαστικά!)

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους στον Τομέα της Παρασκευής, Διάθεσης και Προσφοράς Τροφίμων & Ποτών, ή Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Καταστήματα Τροφίμων) που είναι επιφορτισμένα με την προμήθεια, παρασκευή & προσφορά Τροφίμων & Ποτών ή γενικά με θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας  – Ποιότητας.
Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 : ΕΛΕΓΧΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

 • Επεξεργασία Αποβλήτων – Προστασία Περιβάλλοντος,
 • Ρύθμιση & λειτουργία της εγκατάστασης,
 • Επιτόπιοι έλεγχοι,
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων – Διορθωτικές ενέργειες,
 • Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία,
 • Υγιεινή & Ασφάλεια – Συστήματα Ποιότητας.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους στον Τομέα της λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων Βιολογικής επεξεργασίας Λυμάτων και Αποβλήτων, ή Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης) που είναι επιφορτισμένα με τη σωστή λειτουργία εγκατασάσεων επξεργασίας λυμάτων & αποβλήτων, η συμμόρφωση με διατάξεις Οικολογικών Προτύπων κλπ) , ή γενικά με θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας  – Ποιότητας.
Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 : ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

 • Προδιαγραφές – απαιτήσεις νομοθεσίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
 • Συστήματα Ποιότητας – Επίσημος Έλεγχος / Αυτοέλεγχοι – Διορθωτικές Ενέργειες,
 • Νερά Χρήσης – Προστασία από Λεγεονέλλα – 15 Σημεία EWGLI,
 • Ποιότητα Νερών Κολύμβησης (Έλεγχος, Νερά κολυμβητικών δεξαμενών),
 • Λειτουργία Κολυμβητικών Δεξαμενών – Νομοθεσία – Υγ. Διάταξη Γ1/443/73,
 • Χρήση χημικών, απολυμαντικών επεξεργασίας νερού,
 • Υγιεινή και Ασφάλεια  κατά τη χρήση Χημικών,
 • Συζήτηση, ερμηνεία συμβάντων, επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών,  εργαστηριακών δοκιμών. (Όχι ονομαστικά!)

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους στον Τομέα επεξεργασίας νερού και ελέγχου της Ποιότητάς-του για συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία, ή Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Σχολεία, Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης) που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο της Υγιεινής & Ασφάλειας νερών χρήσης και νερών Κολύμβησης, προμήθεια χημικών απολυμαντικών, ή γενικά με θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας  – Ποιότητας.
Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα μας!
http://www.oikonomidislab.gr
Tags: No tags

Comments are closed.