ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Εκτός προεκλογικής περιόδου, και μάλιστα τώρα αμέσως, ας γίνει συζήτηση στην τουριστική περιοχή-μας, για λύσεις σε θέματα υποδομών:
Υδρευση, Αποχέτευση, Χωροθέτηση και λειτουργία “βιολογικών”, Απορρίμματα, Ανακυκλωση.
Δεν είναι λύση “να κρύβουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί”, ή να ζητάμε ανέφικτες λύσεις, που ουσιαστικά θα οδηγήσουν σε “δήθεν” αποτελέσματα.

– Επεξεργασία νερού / Εξοικονόμηση
– Διάθεση αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησή-τους
– Ελεγχοι σωστής λειτουργίας εγκαταστάσεων – Επίσημοι / Αυτοέλεγχοι
– Ειδικά απόβλητα, πχ ελαιοτριβεία
– Ανακύκλωση απορριμμάτων και εθελοντισμός

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και στους τομείς αυτούς, ενώ η συμμετοχή του Κράτους πρέπει να είναι ελεγκτική και αμερόληπτη… Απαραίτητη ακόμη η εθελοντική συμμετοχή των ενεργών πολιτών.

Tags: No tags

Comments are closed.