ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ στα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 1ο Εξάμηνο 2019

   Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» επιθεώρησε, μετά από πρόσκληση, τα συστήματα νερών χρήσης και έλαβε δείγματα προς ανάλυση σε μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών και άλλων μονάδων της Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ποσοστό 79% βρέθηκαν εντελώς απαλλαγμένα (Δεν ανιχνεύθηκε) και 8% με λιγότερες από 1000 αποικίες ανά λίτρο, τεκμηριώνοντας ότι τα συστήματα ήταν εντός ελέγχου (87% του συνόλου).
   Σε ποσοστό 11%  καταμετρήθηκαν αποικίες πάνω από 1000, αλλά κάτω των 10000 ανά λίτρο. Σε 2% των δειγμάτων ανιχνεύθηκαν αποικίες άνω των 10000 ανά λίτρο. Στα σημεία αυτά προτάθηκαν να γίνουν οι προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες από τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων!
   Τα αποτελέσματα αυτά τεκμηριώνουν για άλλη μια φορά το υψηλό ποιοτικό επιπέδου του Δωδεκανησιακού τουρισμού, χάρη στον επαγγελματισμό που λειτουργούν τα περισσότερα ξενοδοχεία της περιοχής-μας. (Εξετάσθηκαν σημεία από μονάδες στα μεγαλύτερα νησιά στα Δωδεκάνησα).

   Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης και θα εξακολουθήσει να πρωτοπορεί στις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση του τουρισμού-μας σε επίζηλη θέση και τεκμηριώνοντας αυτή την πρωτοκαθεδρία.

Tags: No tags

Comments are closed.