Πόσο χρεώνετε το pH;

Καρπούζια  όταν αγοράζετε, δεν ρωτάτε απλώς “πόσο κάνει”. Σας ενδιαφέρει αν είναι γλυκά, αν έχουν  μεγάλα ή μικρά κουκούτσια, αν είναι χονδρόφλουδα, Ποιος τα πουλάει, από πού είναι, πόσο ικανοποιημένοι ήσασταν όταν ξανααγοράσατε από αυτόν.
Και ρωτάνε κάποιοι: “Πόσο χρεώνετε το pH” σε κάποια εξέταση;
Και δεν ρωτάνε, αν αυτός που θα κάνει τη δοκιμή, γνωρίζει τη σημασία του pΗ και τις επιπτώσεις του ευρήματος στην ποιότητα του προϊόντος και τις τυχόν συνέπειές-του.
Τα ίδια φυσικά ισχύουν σε όλες τις παραμέτρους που απαιτεί η Νομοθεσία, αλλά και η τεχνολογία, να εξετάζονται.
Οι φυσικοχημικές παράμετροι πχ στο νερό, είναι τα “δακτυλικά-του αποτυπώματα”. Μπορούν να γνωματεύσουν, συνήθως, για την προέλευσή-του. Οι μικροβιολογικές παράμετροι εκφράζουν την υγιεινή-του κατάσταση τη συγκεκριμένη στιγμή της δειγματοληψίας.
Η αντιπροσωπευτική δειγματοληψία, οι συνθήκες μεταφοράς του δείγματος προς το εργαστήριο (θερμοκρασίες, χρόνοι παραμονής) είναι κρίσιμες και καθορίζονται από Διεθνή Πρότυπα.
Διότι, κάποια δείγματα μπορεί να μην είναι απλώς “φθηνά” – Είναι “άνευ αξίας”
#ΠραγματικήΠοιότητα!

Tags: No tags

Comments are closed.