Ακρυλαμίδιο στα Τρόφιμα – Κανονισμός ΕΕ 2017 / 2158

Ο Κανονισμός δίνει ιδιαίτερο βάρος στις προσπάθειες να μειωθεί η δημιουργία κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των τροφίμων, του (καρκινογόνου) ακρυλαμιδίου. Προτείνει συγκεκριμένες βελτιωτικές ενέργειες, όπως χαμηλότερες θερμοκρασίες ψησίματος, συντομότερους χρόνους  κλπ. Πάντοτε η ισορροπημένη διατροφή, και ιδιαιτερα η Μεσογειακή, αποτελεί την υγιεινότερη επιλογή.
Η αναγκη για Εργαστηριακούς ελέγχους κατά τον αυτοέλεγχο αποσκοπεί στη διαπίστωση του εάν οι προτεινόμενες βελτιωτικές μέθοδοι εφόσον εφαρμοσθούν, οδηγούν σε μείωση της έκθεσης των καταναλωτών στο ακρυλαμίδιο. Τρόφιμα που πρέπει να τύχουν βελτιωτικών διαδικασιών είναι τα αμυλούχα – τηγανητά ή ψητά τρόφιμα, τα αρτοσκευάσματα, τα δημητριακά, ο καφές κλπ.
Είμαστε στη διάθεση τυχόν ενδιαφερόμενων για κάθε ανάγκη που προκύπτει από την έκδοση του νέου αυτού Κανονισμού για ρεαλιστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις ώστε να προστατεύεται η Υγεία των Καταναλωτών.

Tags: No tags

Comments are closed.