ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΣΗΜΟΙ / ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΣΗΜΟΙ / ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
29 Νοεμβρίου 2017.
Για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, για τη σημασία των ελέγχων – Επίσημοι & Αυτοέλεγχοι έχουν ακουσθεί επιχειρήματα όλα αυτά τα χρόνια και επανειλημμένα. Παρά την όλο και ευρύτερα αποδοχή ορθότερων απόψεων, δυστυχώς η Ελληνική Οικονομία, η Κοινωνία και η Επιστημονική Κοινότητα σε μεγάλο ποσοστό παραμένει απολιθωμένη, ώστε τα πράγματα να μη αλλάζουν προς το καλύτερο με τους αναγκαίους πιο γρήγορους ρυθμούς.
Η διαδικασία διαπίστευσης που επιβλήθηκε τελικά, (όπως και η ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων), δεν έγινε χωρίς υποσημειώσεις, μεθοδεύσεις από όσους ένοιωθαν να θίγονται οι αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων – ελέγχων κλπ.
Η διαδικασία αυτοελέγχων συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. Η σημασία όμως των αυτοελέγχων δικαιώνεται όταν υπάρξει ΚΑΙ επίσημος έλεγχος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το «συγχωροχάρτι» είναι πιο «χρήσιμο» και … οικονομικότερο.
Οι έλεγχοι πρέπει να είναι συστηματικοί, συχνοί και διαφανείς!
Σύμφωνα με όσα έχουν επικρατήσεις διεθνώς, ο Παραγωγός, και όχι ο Καταναλωτής, οφείλει να αποδείξει ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό!  Το ίδιο ισχύει και για τις Υπηρεσίες.
Κάθε επιχείρηση που παράγει, διακινεί, προμηθεύει τρόφιμα ή ποτά, υποχρεούται να τηρεί σύστημα ποιότητας που να διασφαλίζει την υγιεινή και ποιότητα-τους, τεκμηριωμένο με διαδικασία αυτοέλεγχων. (Διαδικασία haccp).
Συνοπτικά και όχι αποκλειστικά, προτείνω:
1. Ανάληψη από τους Φορείς επισήμου ελέγχου της υποχρέωσης πραγματοποίησης των επισήμων ελέγχων που προβλέπονται από τη Νομοθεσία, Ευρωπαϊκή ή και Εθνική. Έτσι, θα κρίνεται εν πολλοίς και η αξιοπιστία των ευρημάτων αυτοελέγχων!…
2. Να συμπληρωθούν οι διατάξεις – προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.
3. Να υπάρχει διαρκής διάλογος επιστημονικών Φορέων, Πανεπιστημίων, Καταναλωτικών κινημάτων ή και απλών ενδιαφερομένων Πολιτών για θέματα Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας,  συμφωνίας με προδιαγραφές, τροποποίηση διατάξεων κλπ ώστε να καταστεί πιο εύρυθμη αλλά και αποτελεσματική η αγορά παροχής υπηρεσιών δοκιμών.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Χημικός M. Sc.
Σημ.   Περίληψη εισήγησης στην Ημερίδα της Ενωσης Ελλήνων Χημικών – ΠΤ Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο.

Tags: No tags

Comments are closed.