ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ – 1ο Εξαμηνο 2017 ΡΟΔΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΩΣ.

   Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 191 δείγματα για ανίχνευση – καταμέτρηση λεγεονέλλας.

   Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ποσοστό 78% βρέθηκαν εντελώς απαλλαγμένα (Δεν ανιχνεύθηκε) και 9% με λιγότερες από 1000 αποικίες ανά λίτρο, τεκμηριώνοτας ότι τα συστήματα ήταν εντός ελέγχου (87% του συνόλου).
     Σε ποσοστό 10%  καταμετρήθηκαν αποικίες πάνω από 1000, αλλά κάτω των 10000 ανά λίτρο. Σε 3% των δειγμάτων ανιχνεύθηκαν αποικίες άνω των 10000 ανά λίτρο. Στα σημεία αυτά προτάθηκαν να γίνουν οι προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες από τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων!
   Τα αποτελέσματα αυτά τεκμηριώνουν για άλλη μια φορά το υψηλό ποιοτικό επιπέδου του Δωδεκανησιακού τουρισμού, χάρη στον επαγγελματισμό που λειτουργούν τα περισσότερα ξενοδοχεία της περιοχής-μας. (Εξετάσθηκαν σημεία από μονάδες στη Ρόδο, Κάρπαθο και Κω).
    Το βακτήριο της λεγεονέλλας είναι παρόν στα δίκτυα ύδρευσης εάν δεν γίνονται οι απαραίτητες προληπτικές ενέργειες και η καταπολέμησή του απαιτεί την σχολαστική εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και διορθωτικών ενεργειών.
Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης και θα εξακολουθήσει να πρωτοπορεί στις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση του τουρισμού-μας σε επίζηλη θέση και τεκμηριώνοντας αυτή την πρωτοκαθεδρία.

Tags: No tags

Comments are closed.