Η άμυνα των ξενοδοχείων στους “κατα φαντασίαν ασθενείς” των διακοπών!

Οι ενέργειες που προτείνει ο ΣΤΕΚ είναι να συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαια οι πιο κάτω όροι:
1. Σε περίπτωση ασθένειας, αδιαθεσίας ή ατυχήματος να ενημερώνεται η υποδοχή του ξενοδοχείου ή ο εκπρόσωπος του οργανωτή ταξιδίων (Rep).
2. Το ξενοδοχείο να έχει το δικαίωμα να ζητήσει ιατρική γνωμάτευση, είτε με την επιτόπια εξέταση του ασθενή στο χώρο του ξενοδοχείου, είτε με την παραπομπή του ασθενή σε κλινική.
3. Το ξενοδοχείο να μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιατρική γνωμάτευση.
4. Οποιαδήποτε απαίτηση από πελάτη, μέσω του οργανωτή ταξιδίων, θα μπορεί να γίνει μέχρι και 30 ημέρες από την ημέρα της αναχώρησής του από το ξενοδοχείο.
5. Τα συμβόλαια να διέπονται από το Κυπριακό, και όχι το Βρετανικό, Δίκαιο.
Tags: No tags

One Response