Επιτυχείς διεργαστηριακές δοκιμές – συγκρίσεις: Νερά Επιφανειακά, Απόβλητα, Κολύμβησης

Απολύτως επιτυχείς διεργαστηριακές δοκιμές – συγκρίσεις για το Εργαστήριό-μας για Νερά Επιφανειακά, Απόβλητα, Κολύμβησης στις παραμέτρους:
Ολικά Κωλοβακτηριοειδή, E. coli, Κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια, Εντερόκοκκοι κοπράνων, Salmonella spp.
Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές – συγκρίσεις αποτελεί βασική υποχρέωση για τα διαπιστευμνένα εργαστήρια δοκιμών και αποδεικνύει την ικανότητα του Εργαστηρίου να αναλύει αξιόπιστα.
Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης” θωρακίζει το Δωδεκανησιακό Τουρισμό με την αξιοπιστία, την αμεσότητα εξυπηρέτησης και την Ποιότητα των Υπηρεσιών-του προς τις Επιχειρήσεις-μας, δικαιώνοντας την αντίληψη πως η “Ναυαρχίδα του Ελληνικού Τουρισμού¨” είναι η Ρόδος και τα ακριτικά Δωδεκάνησα!

Tags: No tags

Comments are closed.