Νοροϊοί σε πόσιμο νερό και τρόφιμα (λαχανικά)!

Οι νοροϊοί είναι σημαντική αιτία πρόκλησης γαστρεντερίτιδων από μολυσμένα τρόφιμα ή πόσιμο νερό.
Ανιχνεύονται παγκοσμίως σε επιδημίες, πχ στις ΗΠΑ προκαλούν ετησίως 5,4 εκατομμυρια τροφολοιμώξεις ιογενούς προέλευσης.
Εμμεση μετάδοση ακολουθεί την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή νερού.
Σε κάθε περίπτωση, γενεσιουργός αιτία είναι η ύπαρξη μολυσμένων τροφίμων ή νερού.
Η ανίχνευσή-τους απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό και μεθοδολογία.
Η καθαριότητα και οι ορθές πρακτικές υγιεινής αποτελούν την πρωταρχική ανάγκη για μείωση  της εμφάνισης προβλημάτων.

Tags: No tags

Comments are closed.