Σουηδία – 19 άτομα νόσησαν από Σαλμονέλα!

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, αναφέρθηκαν στην Υπηρεσία Υγείας της Σουηδίας 19 περιπτώσεις ατόμων που νόσησαν από Σαλμονέλα.
Δεν έχει ακόμη βρεθεί η πηγή της νόσου, ενώ η Υπηρεσία θα περιμένει την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου σύμφωνα με τις διαδικασίες-της, (τριπλάσιος του μέγιστου χρόνου επώασης) πριν αποφανθεί για το πέρας της περιόδου εμφάνισης σχετικών κρουσμάτων.
Σε ανακοίνωσή-της, τονίζεται η σημασία της καλής υγιεινής πρακτικής ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη του μικροοργανισμού.
Νωρίτερα φέτος, σε χωριστή περίπτωση εμφάνισης κροσμάτων σαλμονέλλωσης, ασθένησαν 39 άτομα. Η έρευνα που ακολούθησε έδειξε ως πιθανή πηγή της νόσου αλλαντικά (λουκάνικα).

Σχόλια:
1.   Η εμφάνιση κρουσμάτων τροφολοιμώξεων παρατηρείται ακόμη και σε χώρες όπου οι συνθήκες υγιεινής, κατά τεκμήριο, είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εξ άλλου, όσο συχνότερα γίνονται οι έλεγχοι  (επίσημοι ή αυτοέλεγχοι) τόσο συχνότερα γίνονται αντιληπτά τα προβλήματα.
2.   Οι υπηρεσίες δημοσιοποιούν τα συμβάντα και επιλαμβάνονται αμέσως, αλλά πάντα είναι επιφυλακτικές ώστε να μη γνωματεύουν χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία.
3.   Δεν είναι πάντα εύκολη η ανίχνευση της πηγής μιας νόσου.
4.   Η τήρηση κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής μειώνει τους κινδύνους και περιορίζει την επέκταση και τη σοβαρότητα των κρουσμάτων.

Tags: No tags

Comments are closed.