1986 – 2016 : 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ “ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ”!

Γιορτάζουμε 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία των Δωδεκανήσων για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναλαμβάνουμε για εσάς:

– Εργαστηριακές δοκιμές

-Διαπιστευμένο εργαστήριο από το Ε.ΣΥ.Δ. με Αρ. Πιστ. 57 σε Δοκιμές.

– Διατροφική επισήμανση προϊόντων

– Έλεγχο λειτουργίας και απόδοσης εγκαταστάσεων

– Επιθεώρηση εφαρμογής συστημάτων ποιότητας

– Εμπόριο χημικών και εξοπλισμού
Εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις 
Η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων της Δωδεκανήσου,  συμβάλλει αυταπόδεικτα πιστεύουμε, στην ανάπτυξη της ακριτικής περιοχής-μας και τη διατήρηση πραγματικά  υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών! Δημιουργούνται (παραμένουσα) τεχνογνωσία, νέες θέσεις  εργασίας και οικονομική ανάπτυξη στον τόπο. Η ποιότητα που λαμβάνεται είναι αντάξια των απαιτήσεών-σας, μιας  επιχείρησης στη «Ναυαρχίδα του Ελληνικού Τουρισμού»,  τα Δωδεκάνησα. 
Tags: No tags

Comments are closed.