ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ – 1ο Εξαμηνο 2015, ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ.

     Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 93 δείγματα για ανίχνευση – καταμέτρηση λεγεονέλλας.

   
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ – 1ο Εξαμηνο 2015 ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ.

  Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ποσοστό 96% βρέθηκαν εντελώς απαλλαγμένα (απουσία) ή με λιγότερες από 1000 αποικίες ανά λίτρο, τεκμηριώνοτας ότι τα συστήματα ήταν εντός ελέγχου.
     Σε τρία δείγματα (ποσοστό 3%) καταμετρήθηκαν αποικίες πάνω από 1000, αλλά κάτω των 10000 ανά λίτρο. Στα σημεία αυτά προτάθηκαν να γίνουν οι προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες από τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων!

     Σε μία μόνο περίπτωση βρέθηκαν αποικίες άνω των 10000 ανά λίτρο, όπου και ενημερώθηκαν οι διαχειριστές για τις απαραίτητες διορθωτικές δράσεις.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται το υψηλό ποιοτικό επιπέδου του Δωδεκανησιακού τουρισμού, χάρη στον επαγγελματισμό που λειτουργούν τα περισσότερα ξενοδοχεία της περιοχής-μας. (Εξετάσθηκαν σημεία από μονάδες στη Ρόδο και στην Κω).
 Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης και θα εξακολουθήσει να πρωτοπορεί στις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση του τουρισμού-μας σε επίζηλη θέση και τεκμηριώνοντας αυτή την πρωτοκαθεδρία.
Tags: No tags

Comments are closed.