ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ – 2ο Εξαμηνο 2014: ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 105 δείγματα για ανίχνευση – καταμέτρηση λεγεονέλλας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ποσοστό 77% βρέθηκαν πρακτικά απαλλαγμένα από λεγεονέλλα.

Σε δεκατέσσερα δείγματα (ποσοστό 13%) καταμετρήθηκαν αποικίες μέχρι 1000 ανά λίτρο νερού. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν σύστημα εντός ελέγχου.

Σε 10 δείγματα (ποσοστό 10%) βρέθηκαν αποικίες πάνω από 1000, αλλά κάτω των 10000 ανά λίτρο. Στα σημεία αυτά έγιναν οι προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη των διαχειριστών των μονάδων!

Σε κανένα σημείο που ελέγχθηκε βρέθηκαν αποικίες άνω των 10000 ανά λίτρο.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται το υψηλό ποιοτικό επιπέδου του Δωδεκανησιακού τουρισμού, χάρη στον επαγγελματισμό που λειτουργούν τα περισσότερα ξενοδοχεία της περιοχής-μας. (Εξετάσθηκαν σημεία από μονάδες στη Ρόδο και στην Κω).

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» παραμένει ο αξιόπιστος τοπικός συνεργάτης και θα εξακολουθήσει να πρωτοπορεί στις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση του τουρισμού-μας σε επίζηλη θέση και τεκμηριώνοντας αυτή την πρωτοκαθεδρία.

Tags: No tags

Comments are closed.