Επιτυχείς Διεργαστηριακές Δοκιμές – Συγκρίσεις: Νερό Εμφιαλωμένο!

Το Εργαστήριό-μας συμμετείχε για ακόμη μια φορά, με απόλυτη επιτυχία, σε διεργαστηριακές δοκιμές. Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές αποδεικνύει την προσήλωση ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου δοκιμών στην επιδίωξη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και η επιτυχία τεκμηριώνει τη δυνατότητα αυτή.

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης” παραμένει αξιόπιστος συνεργάτης σε κάθε επιχείρηση της περιοχής-μας που επίσης επιδιώκει την ουσιαστική βελτίωση προιόντων και υπηρεσιών και τη διατήρηση της Ρόδου και της Δωδεκανήσου στην πρωτοκαθεδρία του Ελλληνικού τουρισμού!

Tags: No tags

One Response