Οχι στην αίτηση του “Αμερικανικού Ινστιτούτου Κρέατος” για τη μη αναγραφή της προέλευσης του κρέατος!

Αμερικανικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του “Αμερικανικού Ινστιτούτου Κρέατος” για τη μη αναγραφή της προέλευσης του κρέατος, αίτημα που, σύμφωνα με τους αιτούντες, αποσκοπούσε στη διευκόλυνση – φιλελευθεροποίηση του εμπορίου!

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα του Κοινού να γνωρίζει την προέλευση του τροφίμου και μάλιστα “επιτρέπει στον καταναλωτή να εφαρμόζει πατριωτικά ή προστατευτικά κριτήρια στην επιλογή του κρέατος!”

Ακόμη, ο δικαστής, απορρίπτοντας την αίτηση για μη αναγραφή της προέλευσης, δηλώνει πως ο κανονισμός “επιτρέπει σε όποιον πιστεύει ότι οι πρακτικές στις ΗΠΑ και οι Κανόνες που ισχύουν είναι καλύτεροι στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων από ότι σε άλλες χώρες, ή ακόμη και το αντίθετο, να αποφασίζει”.

Η απόφαση αυτή, στην Πρωτεύουσα Χώρα της Ελεύθερης Οικονομίας, δικαιώνει και όσα έχουμε υποστηρίξει για, πχ το πρόσφατο θέμα για το γάλα, την ανάγκη στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, την εφαρμογή κριτηρίων “συναισθηματικής” προτίμησης προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή είναι η Φιλελεύθερη αντίληψη της Οικονομίας της Αγοράς.

Δηλαδή, άλλο Αμερικανοί, άλλο “Αμερικανάκια”.

http://www.foodproductiondaily.com/Packaging/Court-upholds-country-of-origin-meat-labels/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BDaily&c=oZ0A6Tqdmyg9D%2FiB%2B1cVqYfD4K4kjMGa

Tags: No tags

Comments are closed.