Το γάλα – Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς!

Σχετικά με όσα συζητούνται για το γάλα, τις προτάσεις ΟΟΣΑ, των Υπουργείων, των Παραγωγών και άλλων ενδιαφερομένων, προτείνουμε, στηριζόμενοι στις αρχές:

1. Της Επιστημονικής Αλήθειας.

2. Της Ελευθερίας της Αγοράς.

3. Της Διαφάνειας και Ενημέρωσης των Καταναλωτών.

4. Της ενίσχυσης των μικρών, τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών.

1. Να διατηρηθεί ο όρος “ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ”, με διατηρησιμότητα όπως σήμερα (4 ημέρες), ή και μείωση στις τρεις (3). Ετσι θα ενισχυθούν οι τοπικοί παραγωγοί και οι (μικρές) τοπικές επιχειρήσεις.

2. Να καθιερωθεί ο όρος “ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ”, με μεγαλύτερη διατηρησιμότητα, που θα καθορίζεται υπεύθυνα από την επιχείρηση (Απαραίτητοι οι αξιόπιστοι επίσημοι έλεγχοι και αυτοέλεγχοι). Θα υπάρχουν ακόμη το “¨ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ”, το “ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ”, “ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ” κλπ. Ετσι, εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων.

3. Η ημερομηνία παστερίωσης θα εμφανίζεται προβεβλημένη και σαφώς στις συσκευασίες, ώστε οι καταναλωτές να επιλέγουν και με το κριτήριο αυτό.

4. Ή προέλευση του γάλακτος θα αναγράφεται υποχρεωτικά. Ετσι, θα επιτρέπεται στους καταναλωτές να επιλέξουν και βάσει κριτηρίων προτίμησης και ενίσχυσης των τοπικών προϊόντων.

5. Οι έλεγχοι (επίσημοι & αυτοέλεγχοι) πρέπει να είναι συστηματικοί, τακτικοί και αξιόπιστοι.

Tags: No tags

Comments are closed.