Πραγματικοί Αυτοέλεγχοι ή έκδοση “Συγχωροχαρτιών”;

Πληροφορήθηκα σήμερα, (χωρίς να το επιδώξω…) για ΜΙΑ περίπτωση μεταφοράς δειγμάτων εκτός Ρόδου, τα οποία, λόγω “δυσχεριών” μεταφοράς, περέμειναν επί τριήμερο στην κατάψυξη του Πελάτη! Ερωτώ:

Τα δείγματα εξετάσθηκαν κανονικά;

Αναφέρεται η “ταλαιπωρία” των δειγμάτων, εφόσον εξετάσθηκαν, στην Εκθεση Δοκιμής;

Ποιες οι προϋποθέσεις αεροπορικής μεταφοράς υγρών και λοιπών δειγμάτων;

Οι Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας ελέγχουν το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δειγματοληψιών, εκτέλεσης των δοκιμών και έκδοσης των αποτελεσμάτων;

Σε αντίθετη περίπτωση, με την απουσία επισήμου ελέγχου, η διαδικασία των αυτοελέγχων μπορεί να μετατραπεί σε διαδικασία έκδοσης “Συγχωροχαρτιών”!

Tags: No tags

Comments are closed.