ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ / ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ!

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου προγραμματίζει να διοργανώσει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, με την έναρξη της τουριστικής περιόδου με θέματα:

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ:

• Ποιότητα Νερών Κολύμβησης (Έλεγχος, Νερά κολυμβητικών δεξαμενών.

• Λειτουργία Κολυμβητικών Δεξαμενών – Νομοθεσία – Υγ. Διάταξη Γ1/443/73.

• Χρήση χημικών, απολυμαντικών κολυμβητικών δεξαμενών.

• Υγιεινή & Ασφάλεια κατά τη χρήση Χημικών

• Νερά Χρήσης – Προστασία από Λεγεονέλλα.

• Συστήματα Ποιότητας.

• Συζήτηση & ερμηνεία συμβάντων, επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών, εργαστηριακών δοκιμών. (Όχι ονομαστικά!)

2. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

• Υγιεινή Τροφίμων.

• Μελέτη – Εφαρμογή H.A.C.C.P.

• Μικροβιολογία Τροφίμων

• Έλεγχοι Τροφίμων – Επίσημοι / Αυτοέλεγχοι.

• Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, (Ε.Φ.Ε.Τ.) / Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, (E.F.S.A.)

• Υγιεινή & Ασφάλεια – Συστήματα Ποιότητας

• Συζήτηση & ερμηνεία συμβάντων, επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών, εργαστηριακών δοκιμών. (Όχι ονομαστικά!)

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως! Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Επικοινωνία: 2241028638

dimitris .at. oikonomidislab.gr

Tags: No tags

Comments are closed.