ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ!

Στο Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης, παρέχεται ειδική τιμή για (ισχύς προσφοράς μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014):

1. Δειγματοληψία – Εργαστηριακή Δοκιμή Τροφίμου για προσδιορισμό αφλατοξίνης M σε τρόφιμα, επιπροσθέτως των δοκιμών ρουτίνας: Δείκτες μόλυνσης (εντεροβακτήρια, E. coli, Σταφυλόκοκκοι) – Παθογόνα (Salmonella spp., Listeria monocytogenes)]

Οι αφλατοξίνες είναι τοξικές ενώσεις που παράγονται από μύκητες σε τρόφιμα, κυρίως λόγω κακών συνθηκών παραγωγής ή αποθήκευσης. Θεωρούνται καρκινογόνες ενώσεις και υπάρχουν αυστηρά όρια για την παρουσία-τους σε τρόφιμα.

Απαιτείται προσυνεννόηση με το εργαστήριο για καθορισμό ημερομηνίας

Τηλέφωνο 2241028638

dimitris .at. oikonomidislab.gr

Tags: No tags

Comments are closed.