Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ!

Στείλαμε στο Υπουργείο Υγείας – Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής / Νερά το πιο κάτω κείμενο και περιμένουμε την απάντησή-τους!

ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ!

Αγαπητοί Κύριοι,

1. Πραγματοποιώντας για λογαριασμό Πελατών τους αναγκαίους αυτοελέγχους για την Υγιεινή κατάσταση των νερών σε δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές (πχ ξενοδοχεία) διαπιστώνουμε την παρουσία ψευδομονάδων, πολλές φορές σημαντικού αριθμού. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ψευδομονάδα θεωρείται πιθανός υπαίτιος για ωτίτιδες σε κολυμβητές.

2. Εντούτοις, δεν είναι νομοθετημένη παράμετρος στην ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την αντιμετώπιση του προβλήματος και δημιουργεί σύγχιση, στρεψοδικίες, αλλά αποτελεί και πιθανό κίνδυνο για την Υγεία των Κολυμβητών.

3. Σε άλλες Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπως και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (“W.H.O.”) δεν επιτρέπεται η παρουσία ψευδομονάδων (ανά 100ml δείγματος). Επίσης, προτείνεται ο έλεγχος για ψευδομονάδες μόνο σε περιπτώσεις παραπόνων ή υποψιών.

4. Στο δημοσίευμα πχ του “The pool water treatment advisory group – Code of Practice” (2003), προβλέπεται η παρουσία ψευδομονάδων, (εφόσον τα υπόλοιπα ευρήματα είναι κανονικά) μέχρι 10 / 100ml.

5. Προτείνουμε, για βελτίωση της όλης διαδικασίας, και ουσιαστικά της Υγιεινής κατάστασης των νερών κολύμβησης, να περιληφθεί στην ισχύουσα Νομοθεσία όριο παρουσίας ψευδομονάδων πχ

a. < 20 cfu / 100ml στις ανοικτές (υπαίθριες) Κολυμβητικές Δεξαμενές (λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας των ΚΔ κυρίως στα Ξενοδοχεία) ή

b. < 10 cfu / 100ml στις κλειστές (εσωτερικές).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ χημικός M. Sc.

Tags: No tags

Comments are closed.