Ανίχνευση λεγεονέλλας για το 1ο εξάμηνο 2013 – Δωδεκάνησα / Ρόδος.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 82 δείγματα για προσδιορισμό – ανίχνευση λεγεονέλλας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ποσοστό 98% βρέθηκαν απαλλαγμένα από λεγεονέλλα. Σε δύο δείγματα (ποσοστό 1%) βρέθηκαν αποικίες μέχρι 10000 ανά λίτρο νερού και άνω των 10000 αντίστοιχα. Στα προβληματικά σημεία έγιναν οι προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη των διαχειριστών των μονάδων!

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται το υψηλό ποιοτικό επιπέδου του Ροδιακού –Δωδεκανησιακού τουρισμού, χάρη στον επαγγελματισμό που λειτουργούν τα περισσότερα ξενοδοχεία της περιοχής-μας.

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης και θα εξακολουθήσει να πρωτοπορεί στις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση του τουρισμού-μας σε επίζηλη θέση και τεκμηριώνοντας αυτή την πρωτοκαθεδρία.

Tags: No tags

Comments are closed.