Για να αποφύγετε τη μετατροπή της Κολυμβητικής Δεξαμενής σε “εκτροφείο” ψευδομονάδων!

1. Η ψευδομονάδα είναι ένας μικροοργανισμός που βρίσκεται πολύ συχνά στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, θεωρείται πιθανός υπαίτιος για ωτίτιδες σε κολυμβητές.

2. Οι κολυμβητές πρέπει να τηρούν τους Κανόνες Λειτουργίας, πχ να κάνουν ντους πριν χρησιμοποιήσουν την Κολυμβητική Δεξαμενή, ή και να μπαίνουν βαδίζοντας μέσα από απολυμαντικό διάλυμα, κλπ.

Η αυξημένη παρουσία ψευδομονάδων ακόμη και σε υπερχλωριωμένες κολυμβητικές δεξαμενές, απαιτεί, εκτός των τεχνικών και άλλων παρεμβάσεων των υπεύθυνων λειτουργίας-τους, και την συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου “περί ποιότητας νερών κολυμβητικών δεξαμενών”, όπου η ψευδομονάδα δεν περιλαμβάνεται στις ελεγχόμενες παραμέτρους.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ-ΜΑΣ!

https://www.facebook.com/Oikonomidislab

Tags: No tags

Comments are closed.