ΙΔΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ!

Συμβαίνουν και στη Νορβηγία! Η Ενωση Ευρωπαϊκου Ελεύθερου Εμπορίου (EFTA) καλεί τη Νορβηγική Κυβέρνηση να προσαρμόσει τους όρους χρηματοδότησης του Δημοτικού Εργαστηρίου του Trodheim που πραγματοποιει τις εργαστηριακές δοκιμές νερών και τροφίμων για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ελέγχου Τροφίμων της Χώρας. Παρέχει ακόμη υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες σε μια αγορά όπου ήδη δραστηριοποιούνται αρκετά ιδιωτικά εργαστήρια δοκιμών.

Λόγω του ό,τι λειτουργεί ως Δημοτική Επιχείρηση, δεν φορολογείται, χρησιμοποιεί κεφάλαια, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις με ευνοϊκούς όρους, και έτσι μπορεί να παρέχει υπηρεσίες κάτω του κόστους! Οι ενισχύσεις αυτές είναι ασυμβίβαστες με το “Σύμφωνο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης” και επηρεάζει τον ανταγωνισμό.

Καλείται η Νορβηγική Κυβέρνηση να λάβει μέτρα που να συνάδουν με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ώστε να διαχωρισθούν οι οικονομικές δραστηριότητες του Κέντρου, να καταβάλλονται ενοίκια σε τιμές αγοράς για τα χρησιμοποιύμενα κτήρια, να καταβάλλει τίμημα για τις υπηρεσίες που δέχεται, χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα, όργανα κλπ, όπως και να φορολογείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ελεύθερη αγορά.

Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγικά χειρότερη, με τη συμπεριφορά των Κρατικών και κρατικοδίαιτων εργαστηρίων (Πχ Πανεπιστημιακών, Οργανισμών του Δημοσίου κλπ).

Tags: No tags

Comments are closed.