Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.


Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου, πραγματοποιεί τις αναγκαίες δοκιμές που απαιτούνται “για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού” (ΦΕΚ Β 1440 / 2011).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241028638
Τηλεομοιότυπο (φαξ) 2241035623

dimitris@oikonomidislab.gr
http://www.oikonomidislab.gr

Tags: No tags

One Response