Παγκοσμιοποίηση – Οικονομική κρίση – Φιλελευθερισμός

Οι Δυτικές Κοινωνίες (και οικονομίες) “δυσκολεύονται” γιατί ήδη, οι φτωχοί άνθρωποι της Ασίας, της Αφρκής, της Λατινικής αμερικής (ο λεγόμενος τριτος κόσμος) ζητά και αυτός στοιχειώδη βελτίωση των συνθηκών ζωής (και καταναλωτικά αγαθά!…) Η λύση δεν μπορεί να είναι η απομόνωση, ο ρατσισμός, τα φράγματα, οι συνοριακοί περιορισμοί, αλλά σε μια παγκοσμιοποιημένη ανθρωπότητα, να υπάρχει ελευθερία δράσης, παραγωγής, διακίνησης, αξιοκρατίας!…

Tags: No tags

2 Responses