Κρατισμός, η ατία της χρεοκοπίας!

“…δεν επιχαίρει για αλλαγές που δεν επιδίωξε, δεν επιχαίρει, θλίβεται, γιατί επιβεβαιώθηκε στα όσα είχε προβλέψει, για όσα είχε προειδοποιήσει. Ας όψονται εκείνοι που με την πελατειακή πλειοδοσία, με τον εκμαυλιστικό λαϊκισμό, δημιούργησαν ένα υπερτροφικό κράτος και κατάντησαν τον τόπο έρμαιο των δανειστών-του…”
(Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ)

Tags: No tags

Comments are closed.