Ροδος – Ανακύκλωση Χαρτιού 2010 / Οικονομικά (και άλλα) θέματα!


Στην Κίνηση Πολιτών “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” επιθυμούμε να θέσουμε δημόσια τα εξής θέματα, σχετικά με την επιτυχία των εκδηλώσεων για τη συλλογή χαρτιού τόσο το 2009 όσο και φέτος:
1. Οι εκδηλώσεις χαρακτηρίσθηκαν από την ενθουσιώδη εθελοντική συμμετοχή των Πολιτών!
2. Βοηθήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και τις νέες τεχνολογίες (Διαδίκτυο, Χώροι Κοινωνικής Δικτύωσης κλπ).
3. Τα μεταφορικά και άλλα έξοδα καλύφθηκαν από χορηγούς.
4. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε η συλλογή σημαντικών ποσοτήτων χαρτιού που αντί να καταλήξουν στη χωματερή, οδηγήθηκαν για ανακύκλωση, ωφελώντας το Περιβάλλον (Προστασία δέντρων, εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και α΄υλών).
5. Εισπράχθηκαν για τους σκοπούς αυτούς χρηματικά ποσά, τα οποία, στην περίπτωση του 2009 δόθηκαν όλα στο “Χαμόγελο του Παιδιού” ενώ για το 2010 υπάρχει η σκέψη να δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό που δεν έχει ακόμη αποφασισθεί. (Στα πλαίσια της αναγκαίας διαφάνειας, αναμένουμε να ανακοινωθεί από πλευράς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η απόφαση στο πολύ άμεσο μέλλον!)
6. Αποτελεί θέμα η προσκόμιση για ανακύκλωση βιβλίων κυρίως, που μπορεί να έχουν αντικειμενική ή υποκειμενική αξία! Δεδομένης της επίκλησης του εθελοντισμού των Πολιτών, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑ, Η ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ “ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ” ΣΕ ΑΥΤΑ… Κατανοούμε το θέμα, αλλά μόνο αν και όταν ανακοινωθεί ξεκάθαρα στους Πολίτες η εκδοχή αυτή, θα είναι θεμιτή!
7. Έτσι θα συνεχίσουμε, ώστε οι Πολίτες να εξακολουθήσουν να αγκαλιάζουν τις προσπάθειες-μας και να μας εμπιστεύονται για τη συνέπεια λόγων και έργων!

http://www.rodiaki.gr/article.php?id=17599&catid=1&subcatid=5

Tags: No tags

Comments are closed.