ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΜΑΣ!

Για τη Ρόδο, με την εμπειρία που αποκτήσαμε μέχρι σήμερα, βασικά προβλήματα είναι το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης. Με το χαρτί (που δεν είναι “βρώμικο” σκουπίδι), μπορεί να γίνεται αυτή η περιοδική συγκέντρωση σε συγκεκριμένους χώρους (άρα οι κάδοι μπορούν και να λείπουν). Για τη μεταφορά “επωφελούμαστε” από το γεγονός ότι τα φορτηγά επιστρέφουν στον Πειραιά άδεια. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να αντιμετωπισθούν οι ηλεκτρικές κλπ συσκευές. Καίριος ειναι ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ!

Tags: No tags

Comments are closed.