Σαλμονέλα σε ρολό κοτόπουλου!


Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο (31/12/2009), επιβεβαιώθηκε ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε προμηθευθεί με ποσότητες κατεψυγμένου γεμιστού ρολού κοτόπουλου, που μετά από εργαστηριακές αναλύσεις αποδείχθηκε μη ασφαλές – επιβλαβές για τη δημόσια υγεία, καθώς σε αυτό ανιχνεύτηκε σαλμονέλα.
Στο Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης” πραγματοποιούμε τη δοκιμή ανίχνευσης σαλμονέλας σε τρόφιμα και περιβαλλοντικά δείγματα, στα πλαίσια Προγραμμάτων Αυτοελέγχων των Επιχειρήσεων & Οργανισμών.

Tags: No tags

Comments are closed.