Οι Πολίτες διεκδικούν τα δικαιώματά-τους: Ρόδος, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009!

Η γραφειοκρατία μας πνίγει – Η αυθαιρεσία μας καταδυναστεύει!

1. Γνωρίζουμε όλοι, πως, για παράδειγμα, το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αναζητάται “αυτεπαγγέλτως” από τις υπηρεσίες. Μάλιστα, σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το αντίθετο αποτελεί “πειθαρχικό παράπτωμα!…” Οι ίδιοι οι Υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, οι Υπάλληλοι των Εισαγγελιών, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην άρνηση των Δημοσίων Υπηρεσίων να αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου!…
Εμείς θα ενδώσουμε στην αυθαιρεσία αυτή;
Tags: No tags

Comments are closed.