“Ακρατος – Ολοκληρωτικός Κρατισμός” ή δολιοφθορά;

Η παταγώδης αποτυχία (φιάσκο) με την πρόταση για “πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των βουλευτών” από το Κράτος, οφείλεται σε ανοησία, σε “δολιοφθορά” κατά της Κυβέρνησης, σε “άκρατο Κρατισμό” ή λίγο απ όλα;
Tags: No tags

Comments are closed.