“Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδος”

“Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδος”, Μιχάλης Οικονομίδης, Μιχάλης Νικολάου, καθηγητές στο πανεπιστήμιο του Χιούστον : (“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 18/04/2009, σελ. 6).

Στο άρθρο αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της χρήσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου της Βόρειας Αφρικής, και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Ελλάδα για να γίνει ενεργειακός κόμβος στην Ευρώπη!
Tags: No tags

Comments are closed.