Αυγά μολυσμένα με σαλμονέλα – Κύπρος!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Κυπριακού τύπου (“Φιλελεύθερος”, 13/03/09), μετά από ελέγχους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, διαπιστώθηκε η παρουσία του μικροβίου Salmonella enteritidis σε δύο σμήνη αυγοπαραγωγής.
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους σε πτηνοτροφικές μονάδες αυγοπαραγωγής για την πιθανότητα μόλυνσης τους με το μικρόβιο της Σαλμονέλας.
Αναφέρονται οι Κωδικοί των παρτίδων, και καλούνται το καταναλωτικό κοινό και οι μεταπωλητές που έχουν στην κατοχή τους αυγά με τους συγκεκριμένους κωδικούς, καθώς και με ημερομηνίες παραγωγής μέχρι και τις 13/3/2009, να μην προβούν στην κατανάλωσή / πώλησή-τους.
Οι Υπηρεσίες, αναφέρεται στην ανακοίνωση, συνεργάζονται στενά μαζί με τους ιδιοκτήτες των δύο σμηνών αυγοπαραγωγής για την απόσυρση από την αγορά των συγκεκριμένων παρτίδων.
Στο Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “Δημήτρης Ιω. Οικονμίδης” είμστε διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ για να πραγματοποιούμε τη δοκιμή ανίχνευσης σαλμονέλλας σε τρόφιμα!
Σύμφωνα με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μόνο τα ελεγμένα για σαλμονέλλα αυγά μπορούν να διατίθενται στην κατανάλωση!
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.oikonοmidislab.gr/
Tags: No tags

Comments are closed.