ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑ ΣΕ ΒΡΕΦΗ: Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”, Κύπρος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Κυπριακής Εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” (30/12/08 & 03/01/09, 08/01/2009) περισσότερα από 10 νεογέννητα προσβλήθηκαν από το μικρόβιο της Λεγεονέλλας τις τελευταίες ημέρες σε Κλινική στη Λευκωσία, τρία μάλιστα κατέληξαν!
Η μόλυνση προκλήθηκε από το βακτήριο που υπήρχε είτε στο μαιευτήριο είτε στη μονάδα νεογνών!
Εκτός των δειγματοληψιών – εργαστηριακών δοκιμών που χρειάζονται, απαιτείται κυρίως η εφαρμογή προληπτικού συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας που ελαχιστοποιεί ή και προλαμβάνει τους κινδύνους, αλλά και υπαγορεύει τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
Απαιτείται απολύμανση όλων των συστημάτων νερού, ρύθμιση των θερμοκρασιών των κλειστών κυκλωμάτων – λεβήτων, σχολαστικοί καθαρισμοί και επιθεωρήσεις.
Στο Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης” διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στα θέματα αυτά και είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για περισσότερες πληροφορίες!

Tags: No tags

Comments are closed.