Φιλοσοφία της εταιρίας

   Μεγάλο μέρος της εργασίας μας καθοδηγείται από τις ανάγκες βελτίωσης της ποιότητας στις επιχειρήσεις των πελατών μας και την τήρηση της νομοθεσίας. Οι πελάτες μας, μας επιλέγουν, επειδή είμαστε αξιόπιστοι και παρέχουμε ακριβή αποτελέσματα, δίνοντας τους τη δυνατότητα να δράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά σε όποιες διορθωτικές ενέργειες απαιτούνται, εμπιστευόμενοι τα αποτελέσματά μας.
Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός επιδιώκουμε να είναι άριστης ποιότητας και στη “δίκαιη τιμή”.

   Πιστεύουμε στην ανάγκη για εύρωστη ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα, αναγκαία προϋπόθεση για βελτίωση των οικονομικών & κοινωνικών συνθηκών στη χώρα, μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη & στον Κόσμο.
Οι εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιούμε, συμβάλλουν στη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, ή και τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές που ισχύουν, στηρίζοντας τους πελάτες μας στην εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας που ακολουθούν.

Δείτε επίσης

Πολιτική ποιότητας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη