Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι δοκιμές σε θέματα περιβαλλοντικών παραμέτρων, νερού, τροφίμων, επιθεωρήσεις κολυμβητικών δεξαμενών, εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων και υγιεινής χώρων προετοιμασίας τροφίμων και εστίασης. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) από το 2001. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Εργαστηριακές δοκιμές

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου (Εργαστήριο Δοκιμών) καταχωρημένος με αριθμό εγγραφής 57.
Οι διαπιστευμένες δοκιμές, αναφέρονται στο πεδίο διαπίστευσης.
Ενδεικτικά αναλύονται δείγματα:

 • Πόσιμου νερού
 • Νερά κολυμβητικών δεξαμενών
 • Νερά παραλιών κολύμβησης
 • Τρόφιμα και ποτά
 • Απόβλητα εγκαταστάσεων – λύματα και περιβαλλοντικά δείγματα
 • Έδαφος – λιπάσματα

Διατροφική επισήμανση τροφίμων

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου, Βύρωνος 1, 2241028638, Ρόδος, Δωδεκάνησα, ανάλυση, δοκιμή, δοκιμές, εργαστήριο, νερό, ανάλυση νερού, χημική, μικροβιολογική, λεγεονέλλα, λεγιονέλλα, λεγεωνέλλα, legionella, τρόφιμα, απόβλητα, ελαιόλαδο, ποιότητα, θαλασσινό νερό, ποιότητα θαλασσών, ακτές, ποιότητα ακτών, γαλάζιες σημαίες, oikonomidislab, lab, laboratory, Rhodos, Rhodes, Rodos, Dodekanese, Dodekanissos, μελέτες, επιθεωρήσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, διαγράμματα ροής, haccp, υγιεινή τροφίμων, εμπόριο χημικών, επεξεργασία νερού, χημικά, χλώριο, χλωρίωση

Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης εγκαταστάσεων

 • Κολυμβητικές δεξαμενές
 • Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων
 • Συστήματα επεξεργασίας νερού

Υγιεινή και Ασφάλεια

 • Πρόβλεψη επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων, (HACCP) για ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις παραγωγής και προσφοράς τροφίμων.
 • Προστασία από λεγεονέλλα για ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις.
 • Έλεγχος υγιεινής σε χώρους εργασίας. Τεκμηρίωση αποτελεσματικής απολύμανσης.
Συστήματα ποιότητας, Μελέτες, Τρόφιμα, ISO Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης»

Πρόβλεψη επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων, Π.Ε.ΚΡΙ.Σ. (HACCP)

 • Μελέτη και προσχεδιασμός
 • Διαγράμματα ροής
 • Εφαρμογή
 • Εκπαίδευση

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

 • Σε βιομηχανίες / βιοτεχνίες τροφίμων
 • Σε μικρές επιχειρήσεις
 • Σε ξενοδοχεία
character-gebd2b5f7f_1280

Εμπόριο Χημικών

 • Επεξεργασία νερού
 • Απολυμαντικά, καθαριστικά
 • Βελτιωτικά τροφίμων και ποτών