Προϊόντα επεξεργασίας νερού

 

Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός επιδιώκουμε να είναι άριστης ποιότητας και στη “δίκαιη τιμή”.

Ενδεικτικά προϊόντα που μπορείτε να προμηθευτείτε από εμάς:

 • Απολυμαντικό – χλώριο για κολυμβητικές δεξαμενές 90 (κόκκους/ σκόνη/ δισκία)
 • Απολυμαντικό – χλώριο για κολυμβητικές δεξαμενές 60, κόκκοι
 • Απολυμαντικό – χλώριο κατάλληλο για πόσιμο νερό (στερεό, υγρό)
 • Ενεργό οξυγόνο
 • Απολυμαντικό – βρώμιο
 • Δισκία τετραπλής δράσης – πολυταμπλέτες
 • Αλγεοκτόνα, κροκκιδωτικά
 • Χημικά μεταβολής pH
 • Χημικά επεξεργασίας νερού πύργων ψύξεως, όσμωσης (καθαρισμός, αφαλάτωση, ρύθμιση)
 • Αντικαθαλατωτικά
 • Δοκιμαστικά μέτρησης χλωρίου/ pH (τεστ κιτ)
 • Δοκιμαστικά μέτρησης σκληρότητας (τεστ κιτ)
 • Σκούπες πισίνας και λοιπά ανταλλακτικά
 • Φωτόμετρο μέτρησης κολυμβητικής δεξαμενής

Για περισσότερες πληροφορίες και προϊόντα