Προϊόντα επεξεργασίας νερού

 

Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός επιδιώκουμε να είναι άριστης ποιότητας και στη “δίκαιη τιμή”.

Ενδεικτικά προϊόντα που μπορείτε να προμηθευτείτε από εμάς:

  • Απολυμαντικό – χλώριο για κολυμβητικές δεξαμενές 90 (κόκκους/ σκόνη/ δισκία)
  • Απολυμαντικό – χλώριο για κολυμβητικές δεξαμενές 60, κόκκοι
  • Απολυμαντικό – χλώριο κατάλληλο για πόσιμο νερό (στερεό, υγρό)
  • Ενεργό οξυγόνο
  • Απολυμαντικό – βρώμιο
  • Δισκία τετραπλής δράσης – πολυταμπλέτες
  • Αλγεοκτόνα, κροκκιδωτικά
  • Χημικά μεταβολής pH
  • Χημικά επεξεργασίας νερού πύργων ψύξεως, όσμωσης (καθαρισμός, αφαλάτωση, ρύθμιση)
  • Αντικαθαλατωτικά
  • Δοκιμαστικά μέτρησης χλωρίου/ pH (τεστ κιτ)
  • Δοκιμαστικά μέτρησης σκληρότητας (τεστ κιτ)
  • Σκούπες πισίνας και λοιπά ανταλλακτικά
  • Φωτόμετρο μέτρησης κολυμβητικής δεξαμενής

Για περισσότερες πληροφορίες και προϊόντα