Μελέτες

Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου, Βύρωνος 1, 2241028638, Ρόδος, Δωδεκάνησα, ανάλυση, δοκιμή, δοκιμές, εργαστήριο, νερό, ανάλυση νερού, χημική, μικροβιολογική, λεγεονέλλα, λεγιονέλλα, λεγεωνέλλα, legionella, τρόφιμα, απόβλητα, ελαιόλαδο, ποιότητα, θαλασσινό νερό, ποιότητα θαλασσών, ακτές, ποιότητα ακτών, γαλάζιες σημαίες, oikonomidislab, lab, laboratory, Rhodos, Rhodes, Rodos, Dodekanese, Dodekanissos, μελέτες, επιθεωρήσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, διαγράμματα ροής, haccp, υγιεινή τροφίμων, εμπόριο χημικών, επεξεργασία νερού, χημικά, χλώριο, χλωρίωση

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Σε βιομηχανίες / βιοτεχνίες τροφίμων

Σε μικρές επιχειρήσεις

Σε ξενοδοχεία


Τεκμηρίωση αποτελεσματικής απολύμανσης.


Προστασία από λεγεονέλλα για ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις.

Μελέτη αξιολόγησης κινδύνου

Συστήματα ποιότητας, Μελέτες, Τρόφιμα, ISO Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης»

Πρόβλεψη επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων, Π.Ε.ΚΡΙ.Σ. (HACCP)

για ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις παραγωγής και προσφοράς τροφίμων.

- Μελέτη και προσχεδιασμός

- Διαγράμματα ροής

- Εφαρμογή

- Εκπαίδευση

Διαμόρφωση συστημάτων ποιότητας (ISO) σε βιοτεχνίες / βιομηχανίες / εταιρίες

Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου, Βύρωνος 1, 2241028638, Ρόδος, Δωδεκάνησα, ανάλυση, δοκιμή, δοκιμές, εργαστήριο, νερό, ανάλυση νερού, χημική, μικροβιολογική, λεγεονέλλα, λεγιονέλλα, λεγεωνέλλα, legionella, τρόφιμα, απόβλητα, ελαιόλαδο, ποιότητα, θαλασσινό νερό, ποιότητα θαλασσών, ακτές, ποιότητα ακτών, γαλάζιες σημαίες, oikonomidislab, lab, laboratory, Rhodos, Rhodes, Rodos, Dodekanese, Dodekanissos, μελέτες, επιθεωρήσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, διαγράμματα ροής, haccp, υγιεινή τροφίμων, εμπόριο χημικών, επεξεργασία νερού, χημικά, χλώριο, χλωρίωση

Διατροφική επισήμανση τροφίμων

 Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες