Εκπαιδευτικά σεμινάρια

   Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου έχει διοργανώσει πληθώρα σεμιναρίων, απευθυνόμενο σε διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενους και προσωπικό στο χώρο της υγιεινής τροφίμων, ποιότητας νερού και επεξεργασίας αποβλήτων.
Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια στο χώρο της επιχείρησής τους, ή σε άλλη αίθουσα, όπως και διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, αλλά και της ενημέρωσης των στελεχών επιφορτισμένων με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Ενδεικτικά καλύπτονται θέματα, όπως:

Ο Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία μέσω της θεωρητικής κατάρτισης αλλά και της πρακτικής εφαρμογής και έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό εργαζομένων και στελεχών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ποιότητας νερού και επεξεργασίας αποβλήτων. Υπήρξε εισηγητής σε πληθώρα από ενημερωτικές ημερίδες και ομιλίες.

Η Εύη Δ. Οικονομίδου έχει παρουσιάσει ερευνητικό έργο μέσω των διπλωματικών της εργασιών
2004: Διπλωματική εργασία σχολής Χημικών Μηχανικών: “Βιοαποικοδόμηση χλωροφαινολών”
2006: Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: “Πολιτικές και Μέθοδοι Συντήρησης και Απολύμανσης Συστημάτων Ύδρευσης και Κλιματισμού έναντι της νόσου των Λεγεωναρίων”
2009: Μεταπτυχιακή εργασία: “Multi- Reservoir Management using OpenMI”
Παρουσίαση εργασίας στο “The OpenMI-Life Pinios Workshop”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας
Παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο CEST09: Multi- Reservoir Management using OpenMI

Έχει επίσης υπάρξει εισηγήτρια σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέματα υγιεινής ασφάλειας τροφίμων και επεξεργασίας νερού. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ. από το 2015.