Εργαστηριακές δοκιμές​

   Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι δοκιμές σε θέματα περιβαλλοντικών παραμέτρων, νερού, τροφίμων, επιθεωρήσεις κολυμβητικών δεξαμενών, εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων και υγιεινής χώρων προετοιμασίας τροφίμων και εστίασης.

   Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου (Εργαστήριο Δοκιμών) καταχωρημένος με αριθμό εγγραφής 57. (ISO 17025)

Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου, Βύρωνος 1, 2241028638, Ρόδος, Δωδεκάνησα, ανάλυση, δοκιμή, δοκιμές, εργαστήριο, νερό, ανάλυση νερού, χημική, μικροβιολογική, λεγεονέλλα, λεγιονέλλα, λεγεωνέλλα, legionella, τρόφιμα, απόβλητα, ελαιόλαδο, ποιότητα, θαλασσινό νερό, ποιότητα θαλασσών, ακτές, ποιότητα ακτών, γαλάζιες σημαίες, oikonomidislab, lab, laboratory, Rhodos, Rhodes, Rodos, Dodekanese, Dodekanissos, μελέτες, επιθεωρήσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, διαγράμματα ροής, haccp, υγιεινή τροφίμων, εμπόριο χημικών, επεξεργασία νερού, χημικά, χλώριο, χλωρίωση

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενδεικτικά μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αναλύσεις σε:

Αναλύεται πλήθος παραμέτρων, βάση ισχύουσας νομοθεσίας, πάντα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.

Νερά δικτύου –  Έλεγχος ποσιμότητας
Νερά γεωτρήσεων 
Νερά χρήσης – Καταμέτρηση ανίχνευση λεγεονέλλας
Νερό άρδευσης κλπ

 


Ελέγχουμε το νερό κολυμβητικών δεξαμενών (χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές), στα πλαίσια των διαδικασιών αυτοελέγχου (Συστήματα Ποιότητας). 

Τα ευρήματα βοηθούν στην τεκμηρίωση της Ποιότητας και Υγιεινής  & Ασφάλειας  των νερών κολύμβησης, αλλά και στις τυχόν αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες των επιχειρήσεων.

Εδώ και δεκαετίες, πραγματοποιούμε το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας των νερών Κολύμβησης για λογαριασμό διαχειριστών πολυσύχναστων Ακτών στα Δωδεκάνησα. 

Δίκαια περηφανευόμαστε πως, «Πρώτοι φέραμε τις Γαλάζιες Σημαίες στην Ελλάδα και στη Ρόδο», ήδη από το 1986!

Μικροβιολογική εξέταση τροφίμων για την τεκμηρίωση συστημάτων ποιότητας υγιεινής σε επιχειρήσεις.

Χημικές εξετάσεις τροφίμων και ποτών για τη συμφωνία με προδιαγραφές. Ενδεικτικά, ελέγχονται οινοπνευματώδη ποτά, γάλα, μέλι, κ.α.

 

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Μέτρηση των απαραίτητων παραμέτρων για την εμπορία ελαιολάδου, όπως Οξύτητα, Αριθμός υπεροξειδίων, Φασματοφωτομετρική εξέταση υπεριώδους (Κ232, Κ270, ΔΚ) αλλά και πρόσθετες παραμέτρους ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. 

Ενδεικτικά, υγρασία, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, Ολικές φαινόλες κ.α.

Έλεγχος καταλληλότητας εξόδου εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων.

Εργαστηριακές δοκιμές όλων των βασικών και απαραίτητων παραμέτρων του εδάφους όπως χημική σύσταση και παρουσία βασικών θρεπτικών.

Μικροβιολογικός έλεγχος καλλυντικών σκευασμάτων.

Χημικός έλεγχος σε σαπούνια φυσικά και μη.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου (Εργαστήριο Δοκιμών) καταχωρημένος με αριθμό εγγραφής 57.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό Διαπίστευσης: στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

Οι διαπιστευμένες δοκιμές, αναφέρονται στο πεδίο διαπίστευσης: Μπορείτε να το κατεβάσετε στα Ελληνικά και στα Αγγλικά