ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια στο χώρο της επιχείρησής τους, ή σε άλλη αίθουσα, όπως και διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, αλλά και της ενημέρωσης των στελεχών επιφορτισμένων με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Ενδεικτικά καλύπτονται θέματα, όπως:

Πληροφορίες

Πληροφορίες στο τηλ. 2241028638, κάθε απόγευμα (εκτός Τετάρτης & Σαββάτου), από 17.00–19.00
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας με συμπλήρωση της αίτησης στη σελίδα μας!

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

    Τοποθεσία Εκδήλωσης

    Για περισσότερες πληροφορίες