ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ – 2ο Εξαμηνο 2016 ΡΟΔΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΩΣ.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 171 δείγματα για ανίχνευση – καταμέτρηση λεγεονέλλας.  Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ποσοστό 80% βρέθηκαν εντελώς απαλλαγμένα (Δεν ανιχνεύθηκε) και 8% με λιγότερες από 1000 αποικίε ...

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ – 1ο Εξαμηνο 2016 ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 129 δείγματα για ανίχνευση – καταμέτρηση λεγεονέλλας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ποσοστό 81% βρέθηκαν εντελώς απαλλαγμένα (Δεν ανιχνεύθηκε) και 12% με λιγότερες από 1000 αποικίες ανά λίτρο ...

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ – 1ο Εξαμηνο 2015 ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ – 1ο Εξαμηνο 2015, ΡΟΔΟΣ – ΚΩΣ.

     Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 93 δείγματα για ανίχνευση – καταμέτρηση λεγεονέλλας.      Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ποσοστό 96% βρέθηκαν εντελώς απαλλαγμένα (απουσία) ή με λιγ ...