«Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Ελληνες πλην Λακεδαιμονίων»

«Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Ελληνες πλην Λακεδαιμονίων --» Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε πως θ' αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη για την επιγραφή αυτή. «Πλην Λακεδαιμονίων», μα φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται για να τους οδηγούν και να τους προστάζουν ...