Ποιοι ευθύνονται για την ασυδοσία των ηχορυπαντών;

Ποιοι ευθύνονται για την ασυδοσία των ηχορυπαντών, σε ώρες "κοινής ησυχίας" και σε εκκωφαντική ένταση; "Συναυλιαζόμενοι" και Χουλιγκάνοι στο Στάδιο της Ρόδου είναι "υπεράνω των νόμων"; Απευθύνεται προς: 1. Τους υπεύθυνους για την εφαρμογή των νόμων.2. ...