Πληροφορίες

   Το Aναλυτικό Eργαστήριο Ρόδου «Δημήτριος Ιω. Οικονομίδης» ιδρύθηκε το 1986 από το χημικό Δημήτρη Ιω. Οικονομίδη και αμέσως είχε συνεργασία με τις περισσότερες από τις μεγάλες και δυναμικές ξενοδοχειακές μονάδες της Ρόδου, αλλά και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου, καθώς επίσης και με σημαντικό αριθμό βιοτεχνιών, εμπορικών επιχειρήσεων και άλλων παραγωγικών μονάδων της περιοχής, αλλά και Οργανισμούς του δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι ένα από τα πρώτα διαπιστευμένα ιδιωτικά – ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών στην Ελλάδα.

   Δραστηριοποιείται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι δοκιμές σε θέματα περιβαλλοντικών παραμέτρων, νερού, τροφίμων, επιθεωρήσεις κολυμβητικών δεξαμενών, εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων και υγιεινής χώρων προετοιμασίας τροφίμων και εστίασης. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) από το 2001. (Δοκιμές – Αριθ. Πιστοπ. 57).

Δείτε επίσης

Φιλοσοφία της εταιρείας

Πολιτική ποιότητας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη