Επιθεωρήσεις

    Μπορούμε να πραγματοποιούμε για εσάς επιθεωρήσεις όλων των συστημάτων ποιότητας των εγκαταστάσεών σας, παρέχοντας και τις σχετικές αναφορές, με επιτόπιες μετρήσεις και ελέγχους, ώστε να προλαμβάνονται οι αστοχίες και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι. Παρέχεται αναφορά ευρημάτων και προτάσεις διορθώσεων.

– Διαχείριση λεγεονέλλας 

Βάση εκτίμησης κινδύνου γίνεται επιθεώρηση της εγκατάστασης, έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων νερού (κολυμβητικές δεξαμενές, διακοσμητικά σιντριβάνια, πύργους ψύξεως, εφ’ όσον υπάρχουν) 

– Επιθεώρηση σωστής λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών 

Επιτόπια μέτρηση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, εκπαίδευση στη σωστή χρήση φωτομέτρου πισίνας 

– Επιθεώρηση συστήματος Υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (H.A.C.C.P.) 

– Επιθεώρηση σωστής λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες